Wat is een compromis en waarop moet je letten bij het kopen van een huis?

Wat is een compromis en waarop moet je letten bij het kopen van een huis?

Heb je de woning van jouw dromen gevonden en is jouw bod door de verkoper aanvaard? Dan is het tijd om een verkoopovereenkomst op te stellen. De verkoopovereenkomst of compromis vormt de basis voor de notariële akte die je uiteindelijk door een notaris laat opstellen. Wat moet je weten bij het aankopen van een een nieuwe woning? We geven jou graag enkele aandachtspunten.

De verkoopovereenkomst is een belangrijk document bij de verkoop van een huis of appartement. Een verkoopovereenkomst wordt door zowel de verkoper als de koper ondertekend. In dit document wordt de verkoop officieel vastgelegd.

1. Wie stelt het compromis op?

Wordt de woning door een vastgoedmakelaar verkocht, dan zal die het compromis opstellen en zorgen voor de ondertekening. Koop je de woning rechtstreeks van de eigenaar (uit de hand), neem dan zeker contact op met een notaris om zeker te zijn dat alle wettelijke verplichtingen gerespecteerd worden.

2. Wat staat er allemaal in een compromis?

Het compromis is een belangrijk document voor zowel koper als verkoper, aangezien hierin de details van de verkoop vermeld worden. Een compromis moet zo volledig mogelijk zijn en bevat zeker de volgende basisgegevens:

 • Informatie over de verkoper
 • Informatie over de koper, inclusief financiële informatie
 • Een gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed
 • Eventuele gebreken aan het pand
 • Eventuele erfdienstbaarheden
 • Overige kosten, schulden of pandrechten
 • De overeengekomen prijs
 • De datum waarop de officiële verkoopakte ondertekend wordt

Ook deze documenten mogen zeker niet in een compromis ontbreken.

3. Wanneer en waar teken je het compromis?

De ondertekening van het compromis volgt op de ondertekening van de aankoopbelofte. Zodra beide partijen het eens zijn en het compromis is opgesteld (én nagelezen), houdt niets je nog tegen om het te ondertekenen. Bij de ondertekening wordt meestal een voorschot ter waarde van 10 procent van de verkoopprijs betaald.

Enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Een compromis is definitief
  Indien de overeenkomst bovenstaande gegevens bevat en door beide partijen ondertekend wordt, is het compromis bindend – zelfs als je daarna nog een hoger bod krijgt. Let er ook op dat de clausules van het compromis zijn opgenomen in de notariële akte.
 • Een compromis kan opschortende voorwaarden en opties bevatten
  Enige uitzondering op bovenstaande regel: een compromis is definitief, tenzij er opschortende voorwaarden toegevoegd worden. Een vaak voorkomende opschortende voorwaarde is dat de verkoop alleen kan doorgaan als de koper een hypothecaire lening toegekend krijgt. In het andere geval kun je de verkoop annuleren met deze clausule.
 • De maximale termijn tussen het compromis en de verkoopakte bedraagt vier maanden
  Volgens de wetgeving rond registratierechten moet een verkoopovereenkomst binnen de vier maanden geregistreerd worden en moeten de rechten betaald zijn. De periode tussen compromis en notariële akte kan natuurlijk ook korter zijn, maar hou er rekening mee dat de notaris eerst alle administratieve formaliteiten in orde moet brengen.

De gemakkelijkste manier om je woning te verkopen?

Vraag een gratis waardebepaling en professioneel advies bij Infinimo.

Wat is een compromis en waarop moet je letten bij het kopen van een huis?
Terug naar overzicht
Gratis
waardebepaling
Blijf op
de hoogte
pinterest