Welke attesten heb je nodig om je woning te verkopen?

Welke attesten heb je nodig om je woning te verkopen?

Je woning verkopen is geen alledaagse gebeurtenis. Een correcte voorbereiding vormt de basis van een zorgeloze, snelle en efficiënte verkoop. Maar welke attesten heb je allemaal nodig om de verkoop tot een goed einde te brengen? Om ervoor te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan, lijsten we ze even op.

1. Het bodemattest

Bij de verkoop van een eigendom moet de verkoper een bodemattest aanvragen. Het bodemattest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het document geeft weer of de OVAM beschikt over relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dat is het geval als een grond is opgenomen in het grondeninformatieregister (GIR).

Als een grond niet in het grondeninformatieregister is opgenomen, wordt een blanco bodemattest uitgereikt. Dat betekent dat de OVAM geen relevante gegevens heeft van die grond en dus ook geen uitspraak kan doen over de bodemkwaliteit. Een blanco bodemattest betekent dus niet dat de bodem niet verontreinigd is of kan zijn.

2. De eigendomstitel of notariële aankoopakte

Dit document getuigt dat  de verkoper de effectieve eigenaar van de woning is. Het originele document wordt bewaard bij de notaris, die het document ook heeft opgemaakt.

3. Het kadastraal uittreksel en kadastraal plan

Het uittreksel van het kadaster bevat het perceelnummer, het kadastraal inkomen, het bouwnummer en de perceeloppervlakte. Het kadastraal plan is een grafische weergave van de grenzen van het perceel en het gebouw.

4. Het stedenbouwkundig uittreksel

De notaris vermeldt in de notariële akte het stedenbouwkundig uittreksel. Dit omvat een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningsregister. Het stedenbouwkundig uittreksel is een momentopname en mag dan ook niet ouder zijn dan één jaar. Dit is een garantie dat alle vergunningen zijn aangevraagd, inclusief een verklaring dat er geen bouwovertredingen zijn gemaakt of een dagvaarding werd uitgebracht.

5. Het postinterventiedossier (PID)

Dit dossier bundelt documenten die opgemaakt werden tijdens de bouw van of renovatiewerken van de woning. Dit omvat alle technische gegevens zoals de plannen en tekeningen van de structuur, de gebruikte materialen en de technische installaties. Het PID moet tijdens de volledige levensduur aanwezig zijn in de woning en moet aangevuld worden bij eventuele nieuw uitgevoerde werken.          

6. Een keuringsverslag van de elektrische installatie

Met dit attest toon je aan dat de elektrische installatie gekeurd werd door een erkend controleorganisme en of ze al dan niet in orde is. Het attest blijft 25 jaar geldig, op voorwaarde dat er in deze periode geen fundamentele ingrepen aan de elektrische installatie plaatsvinden.

Indien de elektrische installatie niet in orde is, beschikt de koper na het verlijden van de authentieke verkoopakte over een termijn van 18 (elektrische installatie in gebruik voor 1/10/1981) dan wel 12 (na 1/10/1981) maanden om een herkeuring te laten uitvoeren waaruit blijkt dat de elektrische installatie volledig wordt goedgekeurd.

7. Een energieprestatiecertificaat (EPC)

Het EPC-attest geeft de energiezuinigheid van je woning weer. Op het EPC kan je het EPC-kengetal aflezen: dit getal drukt uit hoeveel energie een woning verbruikt per vierkante meter per jaar. Hoe zuiniger een woning, hoe lager de EPC-waarde. Het document is tien jaar geldig en moet dus niet opnieuw aangevraagd worden wanneer je de woning binnen deze geldigheidstermijn verkoopt.

Vanaf 2022 komt alleen het vernieuwde EPC (opgemaakt vanaf 1/01/2019) nog in aanmerking. Beschik je als eigenaar dus nog over een oud EPC? Dan zal je vanaf 2022 bij de verkoop van jouw woning eerst een nieuw EPC moeten laten opmaken. Belangrijk: deze verplichting geldt alleen bij verkoop (en dus niet bij verhuur). 

Bovenstaande attesten zijn meestal dezelfde bij de verkoop van een huis als voor een appartement. Bij Infinimo nemen we de samenstelling van dat administratief dossier volledig in handen zodat je hier zelf geen tijd aan hoeft te besteden. Je krijgt van Infinimo een kant-en-klaar dossier met alle vereiste documenten, in samenwerking met jouw notaris.

Neem snel contact op voor advies of een gratis digitale waardebepaling.

 

 

Welke attesten heb je nodig om je woning te verkopen?
Terug naar overzicht
Gratis
waardebepaling
Blijf op
de hoogte
pinterest