Privacyverklaring INFINIMO NV

 

1. Waarom deze privacyverklaring? 

Infinimo hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (Europese Verordening 2016/679) en de relevante nationale bepalingen (zoals de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens). 
Met deze Privacyverklaring wil Infinimo u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website  gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verwerken van uw gegevens zoals in deze Privacyverklaring beschreven. Indien u daarmee niet akkoord zou zijn, verzoeken wij u vriendelijk geen gebruik te maken van de website. In geval van vragen of bezorgdheden kunt u ons te allen tijde contacteren via de onderstaande gegevens.
Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. 


2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.infinimo.be is een initiatief van INFINIMO NV, met maatschappelijke zetel te Damstraat 131 bus 1, 9800 Sint-Martens-Leerne, en met ondernemings- en BTW-nummer BE (0)864.711.844. Je kan ons gemakkelijk bereiken via e-mail (hello@infinimo.be) of via telefoon (+32 9 383 06 76). Je vragen komen dan terecht bij de persoon die in onze organisatie verantwoordelijk is voor de opvolging van vragen inzake bescherming van persoonsgegevens en deze persoon zal je vraag snel behandelen.


3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Een bezoek aan de website laat toe om een beperkt aantal categorieën van persoonsgegevens te bezorgen aan Infinimo. Zo voorzien wij een contactformulier, pop-up, vacaturemogelijkheid, “blijf op de hoogte”-functie en een module om een waardebepaling aan te vragen. Daarop kunnen identificatiegegevens, ligging van een onroerend goed, en een persoonlijke boodschap worden ingevuld. We verzamelen enkel die gegevens die je ons zelf bezorgt en waarvoor je ons dus de toestemming geeft om die te verwerken.
Het invullen van onze modules is echter niet verplicht. Je kan onze website uiteraard ook bezoeken zonder van deze modules gebruik te maken.
Andere zaken (zoals gegevensverwerking via de “eigenaarslogin”) worden apart via contractuele afspraken geregeld.
We verzamelen ook persoonsgegevens op basis van cookies. Zie daarvoor onze Cookieverklaring.


4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die je aan ons bezorgt, zullen worden gebruikt om met jou in contact te treden. Uiteraard dienen wij die persoonsgegevens te verwerken om aan jouw vraag te voldoen. Gegevens kunnen ook worden gebruikt voor statistische doeleinden (bv. om onze marketing campagnes te beoordelen).
Wij houden persoonsgegevens uiteraard bij gedurende de gehele tijd die nodig is om aan je vraag te voldoen (bv. om je periodiek die informatie te sturen die je hebt gevraagd). Wil je dat niet meer, dan kan je je altijd uitschrijven. Wanneer wij je informatie niet meer nodig hebben, dan zullen we deze verwijderen.
Infinimo is een ondernemingsgroep met een aantal dochter- en zusterbedrijven waarbinnen bepaalde diensten worden gedeeld. Indien relevant, kunnen uw persoonsgegevens binnen de groep worden doorgegeven voor de noodzakelijke opvolging van uw vraag. Wees echter gerust, doorheen onze gehele groep gelden strikte privacyvereisten waaraan al onze medewerkers zijn gebonden.
Uw gegevens worden dus niet doorgegeven of verkocht aan andere derde partijen die de gegevens voor hun eigen doeleinden zouden gebruiken! Wel kan Infinimo met derden samenwerken voor de organisatie van haar activiteit (denk aan een e-mail- of CRM-programma) maar deze derden werken enkel op instructie van Infinimo en we besteden grote zorg aan het selecteren van betrouwbare partners.


5. Wij gebruiken ook cookies! 

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' geplaatst worden. 
Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.


6. Wat zijn mijn rechten?

De privacywetgeving kent jou verschillende rechten toe en wij nemen die als organisatie heel serieus! Zo voorziet de wetgeving dat je het recht hebt om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of om de beperking van de jou betreffende verwerking. In bepaalde gevallen kan je ook bezwaar maken tegen de verwerking en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.Je hebt tevens de mogelijkheid om je toestemming te allen tijde in te trekken maar je begrijpt dat een dergelijke intrekking geen gevolg heeft voor de rechtmatige verwerking die we tot daarvoor op basis van je toestemming deden.
Elke vraag die je omtrent bovenstaande zou hebben, kan gericht worden aan Infinimo op de contactgegevens zoals vermeld onder hoofding 2 in dit document. We zullen snel op je vraag antwoorden. Daarnaast zullen we je wel vragen om op afdoende wijze je identiteit te bewijzen in lijn met de wettelijke vereisten en dit ter bescherming van andere personen.
Hoewel we enige opmerkingen graag samen met jou willen oplossen, delen we je mee dat je altijd het recht hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België kan je hiervoor terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/; adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Telefoon: +32 (0)2 274 48 00; E: contact@apd-gba.be).

Gratis
waardebepaling
Blijf op
de hoogte
pinterest