Wat is een energieprestatiecertificaat (EPC)?

Wat is een energieprestatiecertificaat (EPC)?

Wil je een woning, appartement, studio, ... verkopen of verhuren? Dan heb je een energieprestatiecertificaat (EPC) nodig. Maar wat is dat precies en hoe geraak je eraan?

Het EPC-attest geeft de energiezuinigheid van je woning weer. Op het EPC kan je het EPC-kengetal aflezen: dit getal drukt uit hoeveel energie een woning verbruikt per vierkante meter per jaar (in kWh/m²/jaar). Hoe zuiniger een woning omspringt met energie, hoe lager de EPC-waarde. Het certificaat dient in de eerste plaats om mogelijke kopers of huurders te informeren en moet dan ook in alle advertenties voor het pand vermeld worden.   

Hoelang is een EPC geldig?

Het document is tien jaar geldig en moet dus niet opnieuw aangevraagd worden wanneer je de woning binnen deze geldigheidstermijn verkoopt of verhuurt. Heb je je woning intussen energiezuiniger gemaakt? Laat dan zeker een nieuw EPC opstellen. Het EPC vervalt trouwens wanneer het gebouw wordt uitgebreid of van bestemming verandert (bijvoorbeeld van woning naar winkel).

Belangrijk: sinds 2022 mag het EPC bij verkoop niet dateren van vóór 2019. Beschik je als eigenaar nog over een oud EPC? Dan moet je bij de verkoop van jouw woning eerst een nieuw EPC laten opmaken. Deze verplichting geldt alleen bij verkoop: bij verhuur mag je dus wel nog een geldig EPC ouder dan 2019 voorleggen. 

Wie zorgt voor de opmaak van het EPC?

Een EPC moet opgemaakt worden door een erkend energiedeskundige. Die doet een uitgebreide inspectie in je woning om de energiescore te bepalen. Hierbij houdt hij rekening met tal van factoren, zoals de staat van de verwarmingsinstallatie en/of boiler, de aanwezigheid van zonnepanelen, de muur- en dakisolatie, de beglazing, de oriëntatie van je woning enzovoort.

Het EPC moet geldig zijn vanaf het moment van te koop of te huur stellen tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of de ondertekening van de huurovereenkomst. Sinds 1 april 2022 is het EPC ook verplicht bij een overdracht zoals een erfpacht of opstalrecht.

Verplichte renovatie 

Om alle woningen geleidelijk energiezuiniger te maken, komt er een renovatieverplichting op basis van het EPC. De regeling start vanaf 1 januari 2023 voor residentiële gebouwen (eengezinswoningen en appartementen). Nieuwe eigenaars van een energieverslindend gebouw (met EPC-label E of F) moeten binnen de vijf jaar na de overdracht (eigendom, opstalrecht of erfpacht) de woning grondig renoveren tot minstens EPC-niveau D.

En dat is nog maar het begin, want de Vlaamse regering heeft een pad uitgestippeld tot 2050. Voor een eengezinswoning is vanaf 2028 label C verplicht, vanaf 2035 label B en vanaf 2040 label A. Voor de renovatie van appartementen krijg je wat meer tijd, omdat dit technisch complexer is. Ook hier is label C verplicht vanaf 2028, maar pas in 2040 moet je binnen de vijf jaar renoveren tot EPC-label B en vanaf 2045 tot label A.    

Bij Infinimo vragen we alle vereiste attesten en officiële documenten op, zodat je hier zelf geen tijd mee verliest. Heb je nog vragen? Neem snel contact op voor advies of een gratis digitale waardebepaling.

 

Wat is een energieprestatiecertificaat (EPC)?
Terug naar overzicht
Gratis
waardebepaling
Blijf op
de hoogte
pinterest