Alles wat je moet weten over het bodemattest

Alles wat je moet weten over het bodemattest

Bij de verkoop van een eigendom moet de verkoper een bodemattest aanvragen. Dat wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het document toont of de OVAM relevante gegevens heeft over de bodemkwaliteit.

Wanneer heb je een bodemattest nodig?

Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd of onbebouwd). Je hebt dus een bodemattest nodig als je een grond:

  • verkoopt
  • ruilt
  • of schenkt.

Ook bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement is een bodemattest nodig. Wie de grond overdraagt, moet voor een geldig bodemattest zorgen. Het attest is nodig voor de ondertekening van het compromis.

Voor een grond die via een erfenis of een legaat wordt verworven, is dan weer geen bodemattest vereist.

Hoe moet een bodemattest aangevraagd worden?

Het bodemattest moet opgevraagd worden bij de OVAM. De aanvraag kan zowel schriftelijk als digitaal gebeuren. Om het bodemattest aan te vragen, heb je wel de kadastrale gegevens van jouw woning, grond of appartement nodig. 

Wat als mijn grond verontreinigd blijkt?

Als een grond niet in het grondeninformatieregister is opgenomen, wordt een blanco bodemattest uitgereikt. Dat betekent dat de OVAM geen relevante gegevens heeft van die grond en dus ook geen uitspraak kan doen over de bodemkwaliteit. Een blanco bodemattest betekent dus niet per se dat de bodem niet verontreinigd is.

Als het om een risicogrond blijkt te gaan (bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een grote stookolietank), dan moet er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Dit gebeurt door een erkend bodemsaneringsdeskundige: die neemt stalen van de grond en voert een analyse uit om te controleren of er vervuiling aanwezig is. Op basis van zijn verslag beslist de OVAM of een bijkomend onderzoek nodig is. Is dat niet het geval, dan kun je met een gerust hart verkopen.

Zijn er wel sporen van verontreiniging, dan volgt een beschrijvend bodemonderzoek. In het beste geval is er geen bijkomende sanering nodig en kan de verkoop doorgaan. Wanneer er wel een sanering nodig is, kan de eigenaar de woning pas verkopen als er een goedgekeurd saneringsproject is en wanneer de verantwoordelijke de daarmee gepaarde kosten op zich neemt.

Bij Infinimo brengen we deze aanvraag voor jou in orde, zodat je hier zelf geen tijd aan hoeft te besteden. Heb je nog vragen? Neem snel contact op voor advies of een gratis digitale waardebepaling.

Alles wat je moet weten over het bodemattest
Terug naar overzicht
Gratis
waardebepaling
Blijf op
de hoogte
pinterest