Wat zijn de notariskosten van een nieuwe woning?

Wat zijn de notariskosten van een nieuwe woning?

Bij de aankoop van een nieuwe woning, betaal je meer dan alleen de aankoopprijs van de woning zelf. De notaris rekent nog heel wat kosten aan, al gaan die niet (allemaal) naar de notaris zelf. Wat zijn de notariskosten van een nieuwe woning?

Registratierechten

Registratierechten zijn belastingen die moeten worden betaald door de koper van een huis. Als koper van een bestaande woning betaal je een percentage op de aankoopwaarde. De registratierechten maken het grootste deel uit van de extra kosten en worden door de notaris doorgestort aan de belastingdienst. 

Hoeveel registratierechten je moet betalen, is onder meer afhankelijk van de regio waarin je een woning hebt gekocht. In Vlaanderen betaal je bij de aankoop van een eerste en enige woning sinds 1 januari 2022 3 procent registratierechten (vroeger 6 procent). Gaat het om een grote renovatie of sloop met heropbouw dan is dat maar 1 procent. Voor kleine woningen (tot 220.000 euro) krijg je bovendien een rechtenvermindering op de eerste schijf. Is het niet jouw eerste woning, dan bedragen de registratierechten voortaan 12 procent (tegenover 10 procent vroeger).   

Opmerking:

Bij nieuwbouw betaal je 12 procent registratierechten op het grondaandeel en 21 procent btw op de bouw. Een woning wordt als ‘nieuw’ beschouwd als deze binnen de twee jaar na de eerste bewoning wordt verkocht.

Aktekosten

Bij een akte komen heel wat kosten kijken. Elke opzoeking of elk document wordt door de notaris doorgerekend aan de koper. Het gaat onder meer over kosten voor bepaalde opzoekingen en om de nodige documenten op te vragen.

Dit bedrag is niet wettelijk vastgesteld en verschilt dus naargelang de notaris, de regio en de complexiteit van het dossier. Naar schatting betaal je tussen de 800 en 1.100 euro, ondanks de aankoopprijs van het onroerend goed. Op het grootste deel van dat bedrag moet 21 procent btw betaald worden. 

Daarnaast vallen ook de kosten voor de overschrijving van de akte (transcriptiekosten) onder de verschillende aktekosten. Daarvoor betaalt de koper 230 euro.

Hou tot slot rekening met extra kosten als je een woning koopt met hypothecair krediet, zoals het hypotheekrecht en het honorarium voor de hypotheekbewaarder. Hoeveel je precies moet betalen, hangt af van het kredietbedrag.

Ereloon

Voor de opmaak van de aankoopakte zal je aan de notaris een ereloon moeten betalen. Het ereloon van de notaris is wettelijk vastgelegd en is altijd een percentage van de verkoopprijs. Het tarief voor het opmaken van een authentieke akte is vastgesteld volgens een degressieve schaal met percentages. Met andere woorden, het percentage neemt af naarmate de aankoopprijs van het onroerend goed hoger is.

Bijvoorbeeld:

Als je een huis koopt met een aankoopbedrag van 200.000 euro, dan bedraagt het ereloon van de notaris 2.164 euro (excl. 21 procent btw).

Bij Infinimo is transparante communicatie over de prijs een prioriteit, zodat je precies weet wat je mag verwachten. Neem snel contact op voor advies of een gratis (digitale) waardebepaling.

Wat zijn de notariskosten van een nieuwe woning?
Terug naar overzicht
Gratis
waardebepaling
Blijf op
de hoogte
pinterest