Coronamaatregelen in de vastgoedsector: vraag en antwoord!

Coronamaatregelen in de vastgoedsector: vraag en antwoord!

De coronacrisis heeft ook een grote impact op de vastgoedsector. Bizarre tijden vragen om bijzondere maatregelen. Maar wat is er momenteel nog toegelaten en wat niet? We zetten enkele belangrijke vragen op een rijtje.

1. Zijn plaatsbezoeken nog mogelijk?

Nee, plaatsbezoeken van woningen zijn momenteel verboden. Of je nu een vastgoedmakelaar, particulier of notaris bent: het is niet toegelaten om potentiële kopers panden te laten bezoeken. Dat heeft het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken bevestigd. De vastgoedsector heeft na intern overleg ook besloten om geen virtuele plaatsbezoeken meer uit te voeren. Nieuwe beelden maken is immers een niet-essentiële verplaatsing.

2. Ik verhuur een woning. Kan mijn huurder vragen om de betaling van de huurprijs op te schorten?

De huurder mag dit vragen, maar de verhuurder hoeft niet op dit verzoek in te gaan. Wettelijk gezien dient de huurder zijn contractuele verplichtingen na te komen, ook de tijdige betaling van de huurgelden. De financiële situatie van de huurder door de coronacrisis vormt op zich geen reden om deze betaling op te schorten, tenzij beide partijen een wijziging overeenkomen.

3. Ik heb recent een woning gekocht. Wat met de verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële akte?

De huidige verkoopprocessen lopen voort. Notarissen hebben van de Vlaamse overheid twee maanden extra tijd gekregen (zes in plaats van vier maanden) voor het verlijden van notariële aktes. Op dat moment is ook de registratiebelasting verschuldigd. Deze verlenging heeft gevolgen voor enkele gunstregimes, die mee opschuiven. Zo moet je binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële akte gedomicilieerd zijn in je gezinswoning om te kunnen genieten van het verlaagd tarief. 

4. Ik ben net een woonlening aangegaan. Kan ik uitstel van betaling krijgen?

De overheid heeft met de Belgische banken enkele steunmaatregelen afgesproken. Zo krijgen particulieren die in geldnood verkeren door de coronacrisis uitstel van betaling voor hun woonkrediet. Je kunt zonder kosten aan je bank vragen om de betaling uit te stellen tot 30 september 2020. Het uitstel geldt zowel voor de kapitaalaflossingen als de intresten. De precieze modaliteiten kunnen van bank tot bank verschillen.

5. Ik verhuur een handelspand. Kan mijn huurder vragen om de betaling van de huurprijs op te schorten?

In tegenstelling tot huurwoningen worden gehuurde handelspanden in de huidige situatie vaak niet gebruikt. Een verhuurder heeft er geen baat bij dat de huurder failliet gaat. Goed overleg in het belang van beide partijen is dus nodig. Kom je als verhuurder in de problemen omdat de huurder minder (of niet) betaalt? Vraag dan aan de bank opschorting van betalingen tot 30 september 2020. Vlaams minister voor Economie Hilde Crevits (CD&V) liet al weten dat de overheid in deze materie niet tussenbeide komt. De redenering luidt dat handelaars wanneer ze hun winkel moeten sluiten al een hinderpremie krijgen om bijvoorbeeld hun huur te kunnen betalen.

6. Ik wil mijn woning binnenkort verkopen. Kan ik nog een EPB-aangifte of EPC laten opmaken?

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) raadt momenteel af om nog EPB-aangiftes en EPC’s op te maken. Er zijn echter nog geen crisismaatregelen bekendgemaakt. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) wil in deze crisisperiode ‘pragmatisch omgaan’ met de tijdige indiening van een EPB-aangifte en de aanwezigheid en publicatie van een EPC. 

7. Kan een bemiddelingsopdracht opgeschort worden?

De huidige maatregelen maken het voor vastgoedmakelaars de facto onmogelijk om hun job volledig uit te voeren. “Ons lijkt het alvast dat tijdelijke overmacht kan worden ingeroepen om de verbintenissen uit hoofde van de bemiddelingsopdrachten voorlopig op te schorten”, vindt het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). “De overeenkomst blijft bestaan, en partijen dienen de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, waarbij men gehouden blijft aan de loyaliteits- en discretieplicht alsook de exclusiviteitsbepalingen.”

8. Is een waardebepaling nog mogelijk?

Ja, weliswaar alleen digitaal. Wie een vrijblijvende waardebepaling van zijn eigendom wenst, kan nog altijd terecht bij Infinimo. Via een videocall kun je je woning tonen aan onze vastgoedexpert. Daarna kun je ons een foto van alle plannen en attesten bezorgen. Op basis van deze gegevens maken wij een verkoopanalyse met grondig advies over de verkoopmogelijkheden.

Deze maatregelen zijn van toepassing op 27 maart 2020.

Ben je van plan om je woning binnenkort te verkopen? Vraag hier je digitale schatting aan.

Coronamaatregelen in de vastgoedsector: vraag en antwoord!
Terug naar overzicht
Gratis
waardebepaling
Blijf op
de hoogte
pinterest