Waar wil je wonen?

Start to sale

Bij ons start-to-sale concept starten we met een minimum prijs en vervolgens wordt er gewerkt met biedingen in 1 of 2 rondes, onder gesloten omslag.

De verkoper heeft het finale beslissingsrecht.

Spelregels:

  • De door INFINIMO vooropgesteld prijs is een “vanaf” prijs. Dit betekent dat dit de minimumprijs is waartegen de verkoper wens te verkopen.
  • Er wordt één bezoekdag georganiseerd op dewelke geïnteresseerden een bindend bod tot aankoop kunnen uitbrengen.
  • Vóór de bezoekdag worden er geen biedingen aanvaard.
  • Er worden enkel biedingen aanvaard via het bodformulier van INFINIMO, afgegeven in de gesloten omslag aan de vertegenwoordiger van INFINIMO.
  • Een uitgebracht bod is onherroepelijk bindend gedurende tien dagen na het uitbrengen ervan. Het kan door de bieder niet afhankelijk worden gemaakt van opschortende of andere voorwaarden.
  • De bezoekdag wordt op het voorziene uur beëindigd.
  • INFINIMO legt de biedingen voor aan de verkoper die vrij is om al dan niet in te gaan op een bod, ook al is dit het hoogste bod of gelijk aan de “vanaf”-prijs.
  • De verkoper kan INFINIMO verzoeken om de (hoogste) bieders te contacteren en hen uit te nodigen om middels het bodformulier van INFINIMO een hoger bod uit te brengen.
  • Indien een bod wordt aanvaard, wordt dit door INFINIMO aan de betreffende bieder ter kennis gebracht binnen de 24 uur.
  • Na de kennisgeving van de aanvaarding van het bod dient de bieder binnen de vijf werkdagen de onderhandse koopovereenkomst te ondertekenen bij INFINIMO. Binnen dezelfde termijn dient hij een bedrag van 10% van de biedprijs als voorschot te betalen op de derdenrekening BE48 7370 3723 6727 van INFINIMO NV.